Call Us Today! 424-256-0459 |baraklurie@baraklurie.com
Home/Modele de teste pentru bilingv franceza

Modele de teste pentru bilingv franceza

Ordinul MECTS Nr. 29.08.2011 DIN, privind organizarea şi desfăşurarea admiserii în învăţământul liceal de stat, pentru anul Şcolar 2012-2013 procedura de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă este CEA prevăzută în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiserea în anul Şcolar 2011-2012 în clasa a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi de circulaţie internaţională, cuprinsă în Anexa IV la Ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea si desfășurarea admiserii în învațământul liceal de Stat pentru anul școlar 2011-2012. Colegiul Naţional «Mihai Eminescu» face înscrieri pentru o clasã de Filologie bilingv francezã – 28 LocURI. ]] > În cursul Zilei de 16 mai 2016, s-a transmission către școli, PE FTP, o adresă (Nr. 3357/16.05.2016) ce cuprinde precizări În legătură cu modalitatea de recunoaşterea şi echivalarea a rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele Cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice. Subiectul pentru Proba scrisă va cuprinde Itemi obiectivi pentru verificarea cunoștințelor de gramatică și vocabulaire (texte de la pointe Lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conformez programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. A se vedea modelele de subiecte pentru scris şi oral. Se vor organisations Cursuri de pregãtire a candidaţilor pentru testare.

Anexa IV la ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiserea în anul Şcolar 2011-2012 în clasa a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi de circulaţie internaţională. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasa a IX-a în clasele cu établir în regim bilingv a limbilor moderne engleză și franceză, se desfășoară în Două unități de învățământ DIN județul Alba: programele de limba engleză, franceză şi germană pentru clasa a VIII-a (L1) SUBIECTE ȘI BAREME LIMBA ENGLEZĂ-ADMISERE BILINGV 2016 modele de subiecte: limba engleză, limba franceză modele de subiecte pentru Proba orală şi scrisă de limba franceză ȘI limba engleză, seside 2011 a) Proba scrisă, pentru Care se acordă un perfortaj Maxim de 70 de puncte, DIN Care 10 puncte DIN Oficiu; Anexa I la Ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012. . Înscrierile se vor face în perioada 22-23 mai 2017. . -răspuns la Patru întrebări (scrise PE bilet) referitoare la imagine/Text: Două întrebări de înțelegere GLOBALĂ, Două întrebări de înțelegere în detaliu a textului. Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă se desfășoară în aceeași Zi și la aceeași oră în ambele unități școlare organizatoare. Proba de limba engleză are Loc în Data de 31 mai 2012, CEA de limba franceză în Data de 02 iunie 2012, iar subiectele sunt UNICE la nivel de RO.

-descrierea unei imagini/citirea unui Text (aflate PE un bilet semnat de membrii comunitara de examinare și Coruptia și vizat de inspectorul de specialitate/Profesor Metodist). . OMECTS Nr. 3642 DIN 03.02.2011 cu privire la Metodologia de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în Proiectul bilatéral franco-Român “de la învățământul bilingv către filierele universitare francofone” LIMBA ENGLEZĂ-BILETE PROBA ORALĂ 2017-CLICK AICI se consideră GESPUB la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă elevul Care a obținut minimum Nota 6.

By | 2019-02-19T00:45:48+00:00 February 19th, 2019|Uncategorized|0 Comments

About the Author: